Sundsvall 1891, en tidsbild

  • 7 maj 2018 14:13
  • Publicerat av: Lena Nygren

”Om tusen år” var rubriken för en innehållsrik och personlig betraktelse om det Sundsvall som redaktör Gustaf Reinhold Peterson beskrev i en artikel i augusti 1891.

Han ville berätta för framtida sundsvallsbor om hur staden hade byggts upp efter branden 1888, och hur den nu tre år senare var en ny stad med framtidstro. Han skrev om handel och sjöfart, hus och människor, föreningsliv och andlighet och mycket mer. Stort och smått.

Tidningen med artikeln lades tillsammans med andra minneshandlingar och mynt i en kopparlåda och murades sedan in i Gustav Adolfs kyrkans grundläggning. Och där ligger den väl än i dag.

Redaktör Peterson avslutade sin långa betraktelse med frågorna Är tiden för lång eller för kort? Eller skall menskligt öga ens någon gång kasta sina blickar på dessa rader, nedskrifna för att gömmas i kopparlådan i nya kyrkans grund?

Nu finns hela artikeln i Sundsvallsminnens databas. Du kan läsa den här och du kan också få veta mer om den mångordige redaktören Gustaf R Peterson.

Om tusen år – artikel

Gustaf R Peterson – artikel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *