Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Emigrationen

Annons med texten Till Amerika!

Annons från Sundsvalls Tidning 29 mars 1893.
Källa: www.kb.se

Den stora emigrationsvåg som svepte över Sverige under 1800-talets senare del och en bit in på 1900-talet kom i högsta grad att påverka sundsvallsdistriktet. En av anledningarna till emigrationen var den kraftiga befolkningsutvecklingen som gjorde att efterfrågan på bostäder och arbete blev större än utbudet. Motiven till emigration kunde också vara en önskan om ökad jämlikhet och religiös frihet. Många gav sig i väg helt enkelt för att söka sig en bättre framtid.

Mellan 1875-1913 utvandrade 9273 personer från sundsvallsdistriktet. Det syns ett tydligt samband mellan sågverksindustrins konjunkturer och antalet emigranter. I början av 1890-talet emigrerade många sundsvallsbor. Kring 1906 började emigrationen mattas av.

Det var inte bara Nordamerika och Kanada som lockade. Under 1891 utvandrade 544 personer från Sundsvall till Brasilien.

Många ”amerikabrev”, som sändes hem till släkt och vänner i Sverige, ger besked om vad de utvandrade upplevde. De flesta återvände aldrig men det fanns också de som kom tillbaka och bosatte sig på nytt i Sverige. Andra kom på besök i ”det gamla landet”. Något som de lokala tidningarna gärna berättade om.

Artiklar om emigrationen
Barbro Björk: Brasiliefebern 1891. Om utvandrarna och deras vidare öden. Artikel
Brasilienfebern i Medelpad 1891, Sundsvalls Tidning 1909. Artikel
Emigrationsfebern, Sundsvalls Tidning 1892. Artikel

Minnen och brev från emigranter
En samlingssida med dokument från databasen. Länk