Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Utbildning och skola

m2998_ret_850

Klassrum, okänd skola
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

En så kallad fattigskola, inrymd i fattighuset, inrättades redan 1839. Den omvandlades efter några år till en folkskola och fick så småningom egna lokaler. År 1862 uppfördes ännu ett skolhus, liksom det första, i den nordöstra delen av den nuvarande Hedbergska skolans tomt.

En slöjdskola för flickor startades 1854. Skolan leddes av en direktion och med ”Slöjdskolans vänner” som stödförening. Slöjdskola för gossar inrättades 1882, i ett stenhus vid Bünsowska tomten som skänkts av kapten L M Altin.

Vid branden 1888 blev de tre skolorna liksom den Altinska donationen lågornas rov och den enda skolbyggnad som fanns kvar var Södermalms skola som fick ta emot tre gånger så många elever som den var avsedd för.

På Östermalm uppfördes ett skolhus 1890, ett år senare inrättades den nya Altinska slöjdskolan och 1892 invigdes GA-skolan.

Läs mer:
Utbildning och skola, anteckningar
Skolhus. Kulturhistorisk inventering 1993, rapport