Tidningarna om branden

År 1888 fanns det tre tidningar i Sundsvall: Norrlänningen, Sundsvalls-Posten och Sundsvalls Tidning. Alla tre drabbades hårt av branden men redan den 30 juni kom Sundsvalls-Posten och Norrlänningen ut med sina tidningar igen. För Sundsvalls Tidning dröjde det till den 1 november.

Sundsvalls kyrka efter branden 1888.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Tidningarna är viktiga källor till vad som hände efter branden, här finns beskrivningar av brandens förlopp och följder. Tidningarna vände sig till olika läsare och därför skiljer sig rapportering ibland.

Notiser ur: