Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Hamn och sjöfart

Sundsvall var en gång i tiden en stor sjöfartsstad. Sundsvallsfjärden och de närliggande hamnarna i övriga delar av sundsvallsbukten kantades av sågverk och lastageplatser. Staden hade så sent som under 1800-talet en närmast unik koncentration av varv och rederier och långt in på det nya seklet utgjorde hamnbassängen ett bullrigt centrum för kommers och stuveriarbete, fyllt av lastande och lossande segelfartyg och passagerarbåtar.

Sundsvalls hamn ca 1875-1885. Bildkälla: Sundsvalls museum

Sundsvalls hamn cirka 1875-1885.
Bildkälla: Sundsvalls museum

Förbindelserna med Stockholm upprätthölls vid mitten av 1870-talet av fem ångfartyg, men eftersom ytterligare ett antal båtar angjorde Sundsvalls hamn vid sin förbifart hade staden redan på den tiden daglig sjöförbindelse med huvudstaden. Olika trader mellan norra Hälsingland och Umeå upprätthölls av sju ångfartyg och den nyöppnade förbindelsen mellan Sundsvall och de olika lastageplatserna i tullkammardistriktet upprätthölls av hela nio ångbåtar. Dessutom fanns de lokala bogserarna och grosshandlarnas ångslupar.

Läs mer:
Hamnverksamhet och sjöfart, anteckningar
Sundsvalls hamn, artikel
Passagerartrafik i Norrland, artikel
Hamnstyrelsens arkiv, förteckning
Persondatabasen: Här kan du söka sjömän som var inskrivna i Sundsvalls sjömanshus