Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Inventeringar av byggnader och kulturmiljöer

Byggnadsinventeringar, kulturmiljöinventeringar och kulturmiljöbeskrivningar är kunskapsunderlag som behövs vid hantering av plan- och bygglovsärenden.

Inventeringar finns för enskild bebyggelse, bebyggelseområden och miljöer som har höga kulturvärden och är viktiga för kommunens identitet. De innehåller råd och rekommendationer kring kultur- och arkitekturvärden och kan användas som kunskapsunderlag vid restaurering och utveckling av områden och fastigheter.