Boende

Flygbild över Haga. Fotograf: Norrlandsbild Bildkälla: Sundsvalls museum

Flygbild över Haga.
Fotograf: Norrlandsbild
Bildkälla: Sundsvalls museum

Bostäder åt stadens och kommunens invånare har sedan länge varit en mer eller mindre viktig fråga. Bostadsbyggandet tog ordentlig fart först efter 1945, men de verkligt kraftiga byggnationsperioderna inföll efter 1965 med det så kallade miljonprogrammet och dess fortsättning. Under perioden 1965-1973 byggdes nya bostadsområden i bland annat Nacksta, Bosvedjan, Bergsåker och Ljustadalen.

Läs mer:
Boende och bostadsförsörjning – anteckningar

Bostadsförsörjning – artikel