Järnväg

Sundsvalls järnvägsstation - Invigning av ostkustbanan Härnösand-Gävle 1927. Fotograf: Okänd Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland

Sundsvalls järnvägsstation – Invigning av ostkustbanan Härnösand-Gävle 1927.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland

Planer på järnväg västerut från Sundsvall fanns redan på 1850-talet. Men det skulle dröja till augusti 1874 innan en smalspårig järnväg mellan Sundsvall och Torpshammar kunde invigas och några år senare, 1882, stod hela tvärbanan Sundsvall-Trondheim färdig. Styrelsen för statens järnvägar köpte in linjen Sundsvall-Torpshammar 1885 och året efter blev den klar för normalspårig trafik. Sidobanan Matfors-Vattjom förblev dock smalspårig till 1919 och stannade i SCA:s ägo.

Ostkustbanans Aktiebolag bildades 1905 och tanken var att så snart som möjligt påbörja arbetena, men första världskriget kom emellan och det dröjde ända till 1925 innan sträckan Njurunda-Sundsvall-Härnösand kunde invigas. Sträckan söderut till Hudiksvall stod färdig 1927. Banan förstatligades 1933.

Läs mer:
Järnväg, anteckningar

Järnbanans ankomst – artikel