Miljö- och hälsovård

Vy över Sundsvall före 1905. Fotograf: Okänd Bildkälla: Medelpads Fornminnesförening

Vy över Sundsvall före 1905.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Medelpads Fornminnesförening

Fabriksrök och avfall från den tunga processindustrin förvandlade Sundsvallsbukten till en av landets mer miljöbelastade områden. Men fabriksröken var på samma gång ett inslag i den kultur som utvecklades i det stolta industrisamhället. Röken såg ut som ”arbete” och luktade ”pengar”. Ingen har givit denna kultur ett fullödigare uttryck än Ludvig Nordström: ”Var så god och titta! Här är dånande liv. Men! Att rök ska kunna vara så vacker! Vanlig rök, som stiger bolmande ur fabriks- skorstenar … Det är en symfoni av rökar från fabriksskorstenar, från ångbåtsskorstenar, och i den vävas vi in.” (Pyramiden Sverige, 1934)

Temat Miljö- och hälsovård innehåller också uppgifter om andelstvättar, kallbadhus, köttbesiktning, hälsovårdsstadgor och mycket annat som på olika sätt har med miljö och hälsa att göra.

Läs mer:
Miljö- och hälsovård, anteckningar