Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Algot Hellbom 1903-1996

Algot Hellbom föddes 1903 i Njurunda. När han var två år gammal dog hans mamma och Hellbom placerades i en fosterfamilj. Han tvingades tidigt in i arbetslivet. Han jobbade som handelsbiträde i Njurunda, gick sedan vidare med studier vid Sundsvalls handelsinstitut 1922-1923. Sedan fortsatte Hellbom som biträde till en handlare i Liden och som kassör hos grosshandlarfirman AB Per HJ. Lindgren & Co i Sundsvall från 1925-1936. Samtidigt hade Algot Hellbom ett stort språkintresse. Innan han fyllde 30 år hade han läst alla grundkurser i främmande språk som fanns i Hermods utbud. 1936 började han att studera vid Stockholms högskola; fonetik, engelska och latin. Två år senare startade han Heliskolan tillsammans med vännen Bertil Linton, en skola som erbjöd kvällskurser med inriktning mot språkstudier. Hellbom blev kvar på Heliskolan som lärare i engelska och rektor fram till sin pensionering 1969.

Algot Hellbom hade under hela sitt liv ett stort intresse för Medelpads historia och dialekter. Han skrev tretton böcker med anknytning till Medelpad, flera om Njurunda och dess människor och språk i äldre tider. Där finns bland andra Ordbok över Medelpads bygdemål (1962) och Medelpads äldre urkunder (1972). Hellbom publicerade också många artiklar och uppsatser.

Algot Hellboms efterlämnade handlingar med manuskript, avskrifter och korrespondens förvaras av tre institutioner. Den största samlingen har Forskningsarkivet i Umeå. Medelpadsarkiv i Sundsvall och Uppsala universitet har mindre samlingar.

Läs mer:
Skrivet av Algot Hellbom, förteckning
Skrivet om Algot Hellbom, förteckning