Fritid

Utflykt Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Utflykt i det gröna.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Som centrum för industriregionen och för omgivande landsbygd erbjöd Sundsvall redan på slutet av 1800-talet ett rikt utbud av kultur, nöjen och idrott. Teaterlivet blomstrade liksom sång- och musiklivet. Med 1900-talet kom filmen på allvar till Sundsvall och flera biografer etablerades.

Under senare delen av 1800-talet växte folkrörelserna fram och med dem ett rikt föreningsliv som arrangerade midsommarfiranden, båtutflykter, gubb-baler (maskeradbaler) och vanliga danser.

Simtävlingar i Selångersån, fotbollsmatcher, backhoppning och skidåkning lockade en bred publik.

Här kan du fördjupa dig i sundsvallsbornas fritid och nöjesliv under det sena 1800-talet och 1900-talet.

Läs mer:
Fritid och turism, anteckningar
Kultur och nöjen, anteckningar