Branden 1803

På eftermiddagen den 7 september 1803 började det brinna hos urmakaren Erik Nordvall på Norrmalm. Det hade varit en långvarig torka och en kraftig nordvästlig vind gjorde att elden snabbt kunde sprida sig över staden.

Efter fem timmar var 211 gårdar nedbrunna och mer än 900 sundsvallsbor var hemlösa (här bodde totalt 1008 personer). Tre personer omkom, fru Scalin, fiskaren Tjernbergs änka och jungfru Backman.

Allt var förlorat och tiden efter branden blev svår med både bostadsbrist och stor livsmedelsbrist. Men efter en tid kom hjälp från närliggande socknar och så småningom också från andra delar av Sverige och Finland.

En ny stadsplan beslutades redan 1804 och återuppbyggandet av staden började.

Läs mer:
Kungörelse angående insamling till Sundsvalls återuppbyggande.