Utställningar

Stora utställningar som den Allmänna Norrländska Industri- och Landtbruksutställningen 1882 och Sundsvallsutställningen 1928 var viktiga för stadens och närområdets näringar. Här hade representanter från industri, hantverk, livsmedel och jordbruk en möjlighet att visa upp nya varor och tjänster. Konst och hemslöjd visades upp i olika utställningar. Men det var också ett tillfälle till fest och nöje och hela staden var i feststämning.