Befolkningen i Sundsvall 1895-1990

År

 Antal invånare

1895 13 854
1900 14 831
1905 16 060
1910 16 854
1915 16 774
1920 17 006
1925 16 958
1930 18 006
1935 18 506
1940 18 679
1945 20 561
1950 25 775
1955 27 192
1960 20 143
1965¹ 58 174
1970 63 929
1975² 93 368
1980 94 358
1985 93 569
1990 93 404

Källa: BISOS U, Kommunernas fattigvård och finanser.
¹) Kommunsammanläggning 1/1 1965
²) Kommunsammanläggning 1/1 1974