Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Vatten, avlopp och renhållning

Renhållningsverket i Sundsvall, Långgatan 13-15. Stallbyggnaden med gatusopningspersonal, år 1911. Fotograf: A. E. Waagsböe Bildkälla: Sundsvalls museum

Renhållningsverket i Sundsvall, Långgatan 13-15. Stallbyggnaden med gatusopningspersonal, år 1911.
Fotograf: A. E. Waagsböe
Bildkälla: Sundsvalls museum

Före vattenledningens tid fick stadsinvånarna hålla till godo med grävda brunnar. En större gemensam brunn fanns utanför stadshuset, andra hämtade vatten i en brunn vid Hedbergska huset, i Grevensbäcken och på andra platser där tillflödet var gott, men flertalet fick lita till egenhändigt grävda gårdsbrunnar.

Sundsvalls stads vatten- och avloppsverk invigdes 1879. För de boende i Sundsvall var framdragningen av vatten och avlopp naturligtvis någonting enastående – en välfärdsanordning vars betydelse en senare tids människor knappast kan föreställa sig.

Renhållningen innebar både latrinforsling och annan renhållning inklusive snöröjning.

”Slutligen förbinder jag mig att, efter tillsägelse, från hvarje inom staden belägen gård bortföra sopor och latrinspillning mot en ersättning af 10 öre per tunna samt kreaturspillning mot 10 öre per lass för att upplägga detsamma i skjul på stadsområdets vestra gräns vid Håkanstå, samt att utan ersättning bestrida den bortforsling af sopor och spillning, som hittills ålegat staden att ombesörja från dess egna gårdar, äfvensom att verkställa renhållningen i det nya kreaturskjulet vid hamnen”.
(Ur kontrakt mellan Drätselkammaren och åkare K Wadell om stadens renhållning 1886-1891)

 

Läs mer:
Gator, vatten, avlopp och renhållning, anteckningar

Vatten- och avloppsverken, artikel