Mosasika församlingar

Sundsvalls mosaiska församlings synagoga. Bildkälla: Sundsvalls Museum.

Sundsvalls mosaiska församlings synagoga.
Bildkälla: Sundsvalls Museum.

År 1891 mottog de i Sundsvall boende judarna tillåtelse att bilda en mosaisk församling och ha synagoga. Sundsvalls magistrat tillstyrkte med viss tvekan. Bildandet av församlingen skedde dock först 1903.

En lägenhet hyrdes på Nybrogatan, i ett av de så kallade Stockholmshusen. Denna inreddes till synagoga. Gudstjänstrummet var enkelt men traditionellt inrett med arken för Tora-rullarna i en nisch, podium, pulpeter och en separat avdelning för kvinnor. Synagogan hade endast plats för ett tjugotal män.

Församlingen hade ingen egen rabbin utan en kantor ledde gudstjänsten. Kantorerna hade förutom gudstjänsten även hand om omskärelsen och trosundervisningen. Undervisningen bestod i hebreiska, religion och historia. Utan rabbin kunde vigslar inte genomföras utan det fick ske i Stockholm. Begravningar ordnades genom att en Stockholmsrabbin reste till Sundsvall för att genomföra begravningsakten.

1936 upphörde församlingen. Synagogan såldes och inventarierna ställdes på Knausts vind. De rituella föremålen sändes till Stockholm och finns idag på det judiska museet i frihamnen.

Läs mer:
Mosaiska församlingen i Sundsvall – artiklar