Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Stadsbyggande

Länsarkitekten på besök i januari 1956 för att få information om pågående utredningar om bland annat Stenstaden. På den vänstra sidan närmast kameran sitter arkitekt SAR Rune Rodestam, bakom honom bitr. länsarkitekt Bengt Linnarsson. På den högra sidan står stadsarkitekt Hans Schlyter och sitter gör länsarkitekt Stig Elmqvist. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Länsarkitekten på besök i januari 1956 för att få information om pågående utredningar om bland annat Stenstaden. På den vänstra sidan närmast kameran sitter arkitekt SAR Rune Rodestam, bakom honom bitr. länsarkitekt Bengt Linnarsson. På den högra sidan står stadsarkitekt Hans Schlyter och sitter gör länsarkitekt Stig Elmqvist.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Staden Sundsvall var från grundandet 1621 innehavare av stora, mestadels obebyggda jordområden, stränder och skär och den blev med åren också en stor ägare av byggnader och fasta anläggningstillgångar.

Eftersom detta ägande har utgjort en strategisk bas för de infrastrukturella satsningar som varit en förutsättning för välfärdssamhället har förvaltningen av samma egendom alltid varit hårt sammanflätad med stadens yttre uppgifter på områden som fastighetsbildning, byggnadsväsende, hamnverksamhet, gatubyggnad och bostadsförsörjning.

Under den här rubriken kan du också läsa mer om donationsjordar, kronolotter och vretar.

Läs mer:
Stadsbyggande – anteckningar

 Egendomsförvaltning och stadsbyggnad – artikel