Järnbruk

Galtströms järnbruk Fotograf: Paul Lindgren Bildkälla: Sundsvalls museum

Galtströms järnbruk
Fotograf: Paul Lindgren
Bildkälla: Sundsvalls museum

 

Utvecklingen av en bruksnäring i Medelpad gynnades av staten med olika privilegier. Målet med denna näringspolitik var att minska trycket på skogarna i Bergslagen, där gruv- och järnbrukshanteringen var starkt koncentrerad. Medelpads första järnbruk anlades i Galtström 1673 och var i drift fram till 1917, från 1903 med Sunds bruk som ägare. Fram till 1800-talets mitt tillkom ytterligare 20-talet järnbruk och järnmanufakturverk i Medelpad.

Läs mer:
Järnbruk och manufakturverk – artikel