Lokalpress

Tidningsbud Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Tidningsbud
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Där man arbetar, utkämpar strider och roar sig, där trivs också journalisterna, pressfotograferna och de politiska redaktörerna. Sundsvall har tillryggalagt drygt 170 år av tidningshistoria, en tid som speglats i reportage av en lång rad journalistiska profiler. Men också en tid som sett dussintalet tidningsföretag födas och nästan lika många försvinna.

Ett av delprojekten i Sundsvallsminnen är att digitalisera och publicera äldre tidningsmaterial och därigenom göra en av de viktigaste historiska källorna åtkomlig för en bred allmänhet.