Förteckning över varv och rederier

Wifstavarf 1798-1870
Sundsvalls Varv 1798-1836
Sundsvalls stads varv 1836-1875
Svartviks varv 1820-1862
Burestrand/Skönvik 1853-1856
Framnäs skeppsvarv 1868-1874
Framnäs varf AB 1874-1881
Rosenborgs varv 1858-1875
Liedbergs varv 1866-1872
Vindskärs varv 1875-1885, 1894
Essviks varv 1875-1885

Enbart stapelbäddar:

Mon 1825-1856
Kubikenborg 1850-1860
Åströms stapelbädd på Rosenborg 1855, 1858
Ortviken 1874-1877

Ångfartygsrederier:

  • Sundsvalls Ångfartygsbolag 1852 blir Sundsvalls Ångfartygs AB 1880-1913. Ägde bl a ”Sundsvall”.
  • Gustaf II Adolfs ångfartygsaktiebolag 1857-1872 blir Ångfartygsaktiebolaget Transit 1883-1887. Ägde bl a ”Gustaf II Adolf”.
  • Westernorrlands Ångbåts AB 1866-1900 ägde bl a ”Nordstjernan”.
  • Sundsvall-Wasa Ångfartygsaktiebolag 1876-1912. Ägde bl a ”J L Runeberg”.
  • Sundsvalls Nya Ångfartygsaktiebolag 1872 samt Ångfartygsbolaget Sirius 1874 blir Ångfartygsaktiebolaget Norden 1875-1886. Ägde bl a ”Carl XV”.