Under årens lopp har det publicerats flera artiklar om Sundsvallsstrejken. Här på Sundsvallsminnen kan du läsa ett urval av dessa.

Ernst Beckmans artikelserie i Stockholms Dagblad

Hösten 1879 publicerades en artikelserie i Stockholms Dagblad av Ernst Beckman. Den räknas till de första mer genomarbetade försöken att analysera strejken.

 
1879-08-22 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – I
1879-09-02 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – II
1879-09-10 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – III
1879-09-25 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – IV
1879-10-08 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – V
1879-10-22 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – VI
1879-10-31 Arbetarelifvet vid de norrländska sågverken – VII
  
Andra artiklar med anknytning till Sundsvallsstrejken
 
1879 Sågverksarbetarna i Norrland: anteckningar av Isidor Kjellberg under ett besök i Norrland efter sågverksarbetarnas allmänna, av ländshövding Treffenberg våldsamt undertryckta arbetsinställning i slutet av Maj 1879
1928 Sågverksarbetarstriderna i Norrland 1875-1879 av Alfred Kämpe
1929-05-25 Bakgrunden till jättekampen av Ivan Vennerström
1929-05-25 Sågverksägarnas stora undersökningskommitté av Mauritz Västberg
1937 Kritiska reflektioner av Tage Lindbom
1954 Sundsvallsstrejken – Ett 75 års minne av Reinhold Olsson