Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Arbetsmarknad

 

Sandtvätten vid vattenverket, Sidsjön. AK-arbete ca 1932. Bildkälla: Sundsvalls museum

Sandtvätten vid vattenverket, Sidsjön. AK-arbete ca 1932.
Bildkälla: Sundsvalls museum

Före 1900 var frågan om hjälp till arbetslösa uteslutande en fattigvårdsfråga. Den rätt till nödhjälpsarbete som den fattige åtminstone rent formellt haft enligt 1847 och 1853 års fattigvårdslagar var emellertid nära nog avskaffad i den fattigvårdslagstiftning som gällde efter 1871 – i den samhällsanda som då rådde ansågs det inte ens lämpligt att en kommun med egna medel anordnade nödhjälpsarbeten. Attityden förändrades emellertid gradvis under de decennier som följde när man insåg att stora skaror av arbetslösa i längden hotade samhällets stabilitet.

Det här temat berättar om arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor, näringslivspolitik och hur staden hanterade 1920- och 30-talskriserna.

Läs mer:
Arbetsmarknad, anteckningar

Arbetsmarknad – artikel

”Den ihållande stränga wintern medför hwarjehanda olägenheter, särdeles för fattigare folkklassen i samhället, som icke har någon wäsentlig arbetsförtjenst denna tid på året. Det wore derföre önskligt, om de, som dertill ega utwägar, kunde wara betänkta på beredandet af arbetstillfällen för sådana, som, ehuru egande håg och kraft till arbete, dock äro förhindrade att dermed bereda sin utkomst.”

(Norrländska Korrespondenten 1855-12-29)