Sjukvård

Sundsvalls lasarett midsommarafton 1925. Olof Pettersson i mitten var kolare på Gustavsbergs sågverk. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Sundsvalls lasarett midsommarafton 1925. Olof Pettersson i mitten var kolare på Gustavsbergs sågverk.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Institutionssjukvården gjorde sitt inträde i Sundsvall år 1844, när Sundsvalls lasarett och kurhus inledde sin verksamhet på Holmgatan. Där mottogs skadade och sjuka som kunde botas och även veneriskt sjuka. Utanför denna sjukvård stod de epidemiskt sjuka, som på grund av smittorisken vårdades antingen i tillfälliga sjukstugor eller i hemmen. Utanför stod även de obotligt, långvarigt eller kroniskt sjuka och deras situation var ofta sämre eftersom de till övervägande del tillhörde samhällets fattigaste. Om de inte hade råd att anlita en privatpraktiserande läkare kunde de omhändertas av fattigvårdsstyrelsen.

Ansvaret för hälso- och sjukvårdens olika grenar har vandrat mellan staten, landstinget, kyrkan och kommunerna.

Läs mer:
Sjukvård, anteckningar

Hälso- och sjukvård i stadens regi – artikel