Västernorrlands barnmorskesällskap

Sundsvalls barnmorskesällskap 50-årsjubileum 16 mars 1937

Sundsvalls barnmorskesällskap 50-årsjubileum 16 mars 1937.
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland, Västernorrlands barnmorskesällskaps arkiv.

Sundsvalls barnmorskesällskap bildades den 15 mars 1887 av tio barnmorskor som var verksamma i Sundsvalls stad. Föreningens syfte var bland annat att bilda en sjukkassa för sina medlemmar. På midsommardagen 1888 utbröt den stora sundsvallsbranden vilken försvårade den unga föreningens arbete. Det var problematiskt att hitta lediga möteslokaler så föreningen kunde inte hålla några möten förrän den 4 december samma år. Därefter hölls möten varje månad under ett stort antal år med undantag för januari.

År 1894 kunde den första sjukhjälpen betalas ut till en medlem med 6 kronor i veckan, i två veckor.

Den 19 oktober 1974 sammanslogs Sundsvalls och Ångermanlands barnmorskesällskap till Västernorrlands barnmorskesällskap.

Föreningen är fortfarande aktiv.

Läs mer:
Västernorrlands barnmorskesällskap, 100-års historik
Västernorrlands barnmorskesällskap, arkiv