Artiklar från den konservativa Sundsvalls-Posten.

1879-05-27 P.S. Strejk
1879-05-29 Sågverksarbetarnas strejk
1879-05-31 Sågverksarbetarnas strejk
1879-05-31 Om arbetsinställningen
1879-05-31 Telegram från bolaget James Dickson & C:o
1879-06-03 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-03 Tidningspressen och strejken
1879-06-05 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-05 Tidningspressen och strejken
1879-06-07 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-07 Tidningspressen och strejken
1879-06-10 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-10 Tidningspressen och strejken
1879-06-12 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-12 Ett meddelande från Kubikenborg
1879-06-12 Tidningspressen och strejken
1879-06-14 De strejkandes rekvisition till Sundsvalls köpmannakår
1879-06-14 Tidningspressen och strejken
1879-06-17 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-17 Curry Treffenberg
1879-06-19 Landshövdingens polisförhör vid sågverken
1879-06-19 Kolportörerna och strejken
1879-06-19 Ett hotelsebrev till landshövding Treffenberg
1879-06-21 Arbete och bön
1879-06-26 Landshövding Treffenberg mottog en nihilistisk dödsdom
1879-06-28 Sågverksarbetarnas strejk
1879-07-05 Kolportörsväsendet och arbetareuppviglingen
1879-07-05 Landshövding Treffenberg och strejken