Lars Ahlin 1915-1997

Lars Ahlin Fotograf: Ulla Montan Bildkälla: Sundsvalls museum

Lars Ahlin
Fotograf: Ulla Montan
Bildkälla: Sundsvalls museum

Lars Ahlin föddes i Sundsvall 1915 på Bleckslagaregatan 24. Han var den sista i en syskonskara på sju. Föräldrarna skilde sig när Lars var 5 år och fadern, som var handelsresande, fick ta hand om barnen. Lars Ahlin fick en nära, inte helt okomplicerad relation till fadern. Far och son-motivet förekommer också i flera av Ahlins berättelser.

Ahlin bedrev studier vid Ålsta folkhögskola 1932-1935. Efter studierna lämnade han sundsvallstrakten och bosatte sig i Stockholm.

Läs mer:
Biografi
Lars Ahlin-sällskapet