Artiklar från den liberala Norrländska Korrespondenten (Sundsvalls Tidnings föregångare).

 
1879-05-27 P.S.
1879-05-29 Sågarbetarnas strejk
1879-05-29 Landshövdingens hitresa förorsakades av följande telegram
1879-05-29 Inspekt. H. F. Erlandsen har mottagit följande skrivelse
1879-05-29 Strejken har idag även spridit sig till staden
1879-05-29 Telegram från Stockholm
1879-05-31 Sågarbetarnas strejk
1879-05-31 Landshövding Treffenbergs uppfattning av strejken
1879-05-31 Medelpads nykterhetsförenings centralkomitté tar avstånd från strejken
1879-05-31 Telegraf från James Dickson & Kompani
1879-06-03 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-03 Bidrag till frågan om arbetarnas inkomster
1879-06-03 Den av 1 minfartyg och 6 kanonbåtar bestående flottilj…
1879-06-03 G. H. T. meddelar
1879-06-03 Glädjande nyhet
1879-06-03 Officiella rapporter om strejken
1879-06-03 Tidningspressen och strejken
1879-06-05 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-05 De strejkandes ledare
1879-06-05 Inlämnad skrivelse till landshövdingen
1879-06-05 Förhöret med strejkarna
1879-06-05 Intygande från Vapelnäs
1879-06-05 Landshövdingens rapporter till civildepartementet
1879-06-05 Tidningspressen och strejken
1879-06-07 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-07 Faktorernas förklaring som skickats till Hudiksvalls-Posten
1879-06-07 Tidningspressen och strejken
1879-06-10 Sågverksarbetarnas strejk
1879-06-10 Skrivelse från ägaren av Söråkers sågverk
1879-06-10 Tidningspressen och strejken
1879-06-12 Efterdyningar efter strejken
1879-06-12 Om orsakerna till Sundsvallsstrejken
1879-06-14 Efterdyningar efter strejken
1879-06-14 Rättelse rörande arbetarna vid Alviks sågverk
1879-06-14 Landshövding Treffenberg återvänder från Härnösand
1879-06-14 Läseriet och strejken
1879-06-14 Anonym skrivelse
1879-06-17 Rörande strejken i Sundsvallstrakten
1879-06-17 Strejken och pingsthelgen
1879-06-19 Läseriet och strejken
1879-06-19 Kunglig skrivelse till landshövding Treffenberg
1879-06-19 Strejken och Vivstavarv
1879-06-19 Tidningspressen och strejken
1879-06-21 Läseriet och strejken
1879-06-21 Landshövdingens polisförhör vid sågverken
1879-06-21 Tidningspressen och strejken
1879-06-26 Tidningspressen och strejken
1879-06-28 Läseriet och strejken
1879-06-28 Tidningspressen och strejken
1879-07-01 Läseriet och strejken