Frida Stéenhoff 1865-1945

Frida Stéenhoff Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Frida Stéenhoff
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Frida Stéenhoff föddes i Stockholm 1865 som Helga Frideborg (Frida) Maria Wadström.
Hon var författare och agitator och var troligen den som införde termen feminism i Sverige. Hennes engagemang i sociala frågor stärktes de år som hennes man verkade som läkare i Sundsvall. I arbetet bland de socialt utsatta såg makarna Stéenhoff den stora nöden och det sexuella förtrycket mot kvinnor.

Frida Stéenhoff agiterade och höll föredrag i ämnen som fri kärlek, barnbegränsning och kvinnlig rösträtt.

Sina pamfletter, dramer och berättelser publicerade Frida Stéenhoff ofta under pseudonymen Harold Gote.