Telefon

Sundsvalls telefonstation 1918. Bildkälla: Sundsvalls museum.

Sundsvalls telefonstation 1918.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum.

De tidigaste telefonförbindelserna tillkom för att underlätta telegramutbyte mellan industrier och handelsplatser som låg på stort avstånd från telegrafstationerna. I Sundsvall påbörjades försök med telefonerande till Härnösand redan 1877 och på nyårsaftonen samma år noterades ett lyckat telefonsamtal med Östersund. 1878 satte Hollnerska bokhandeln upp en telefonledning mellan firmalokalen och litografiska tryckeriet.

Sundsvalls första telefonstation tillkom 1 augusti 1881 som ett privat initiativ av ortens företagare. Den 14 oktober 1881 fastställdes bolagsordningen för ”Sundsvalls Belltelefon AB.”. År 1883 kungjordes i tidningarna ett nytt telefonbolag. Det nya bolaget, ”Sundsvalls nya telefon AB” som konstituerades 1886, övertog det gamla. Alltsammans övertogs av Kungliga Telegrafverket den 1 juli 1891.

Läs mer:
Härvarande telefonstation – artikel
Sundsvalls automatiska telefonstation färdig – artikel