Sundsvallsutställningen 1928

Huvudentrén under Sundsvallsutställningen 1928. Fotograf: Flammén & Westerlund Bildkälla: Sundsvalls museum

Huvudentrén under Sundsvallsutställningen 1928.
Fotograf: Flammén & Westerlund
Bildkälla: Sundsvalls museum

Vid invigningen av Sundsvallsutställningen den 21 juni 1928 var hela staden i feststämning och flaggorna vajade både i stenstaden och hamnen. Evenemanget invigdes av det gästande kronprinsparet och under hela dagen var det en jämn ström av besökare som sökte sig till utställningsområdet. Omkring 8 000 personer hade betalat inträdet redan den första dagen.

Valet av Sundsvall som utställningsstad berodde till stor del på den nya Ostkustbanans tillkomst hösten 1927 som förenklade kommunikationerna till staden.
 
Själva utställningsområdet sträckte sig parallellt med Skolhusallén från Flickskolan i väster över läroverks- och folkskoleområdet till en bit upp på Södermalm i söder där ett stort nöjesfält var beläget. En hel del nya byggnader fick uppföras, bland annat en stor maskinhall och en 112 meter lång automobilhall på läroverksplan. Det byggdes en viadukt över järnvägen, en restaurant på folkskoleplanen och en byggnad för hästutställningen. Att det fanns stora hallar både för bilar och hästar visar på den brytningstid som tjugotalet innebar när det gällde den allt mer utbredda motoriseringen. På nöjesfältet fanns en dansbana och den så kallade Tobbogan, en byggnad med rörliga golv, rullande trottoarer och skrattspeglar. Ett spektakulärt högt torn i sex våningar med rutschkanor i spiral reste sig högt över åskådarna på marken.
 
Utställningen som pågick i en månad var den största i sitt slag som då hållits i Norrland och lockade omkring 850 utställare inom näringar som exempelvis; industri, hantverk, livsmedel, jordbruk, konst och turism. I samband med utställningen anordnades även två motortävlingar, en mer professionell tävling mellan Stockholm och Sundsvall och en ”turisttävling” mellan Falun och Sundsvall.

Läs mer:
Sundsvallsutställningen 1928 – arkiv
Utställningens katalog, trycksak