Idrottsföreningar

Alpin skidskola i Busbacken, Sundsvall den 4 februari 1952. Fotograf: Norrlandsbild. Bildkälla: Sundsvalls museum.

Alpin skidskola i Busbacken, Sundsvall den 4 februari 1952.
Fotograf: Norrlandsbild.
Bildkälla: Sundsvalls museum.

Under 1870-talet bildades de första idrottsföreningarna i staden. Redan 1874 ska det ha existerat en skridskoklubb. Sommaren 1879 bildades Sundsvalls simsällskap och året efter Sundsvalls Segelsällskap SuSS.

Andra tidiga idrottsföreningar var Skidklubben Vidar och Föreningen för skidlöpningens främjade i Sundsvall med omnejd, båda bildade i januari 1893.

År 1900 såg Idrottsföreningen Kamraterna IFK Sundsvall dagens ljus. Föreningens medlemmar utövade från början friidrott, fotboll, cykel och simning. Godtemplarnas Idrottsförbund GIF Sundsvall startade sin verksamhet 1903. I centrum stod då fotboll, friidrott och skidor men inte så mycket gymnastik. De ändrade sitt namn 1920 till Gymnastik- och idrottsföreningen GIF Sundsvall.

Sundsvalls atletik- och idrottsklubb SAIK är en annan idrottsförening värd att nämna. Den stiftades 1919 och hade sina främsta framgångar inom brottningen.

Läs mer:
Om Sundsvalls skridskoklubb – artiklar
Om Sundsvalls simsällskap – artiklar
Om Sundsvalls segelsällskap – artiklar
Om Skidklubben Vidar – artiklar
Om Sundsvalls atletik- och idrottsklubb – artiklar