Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Handel och industri

Petrus Ohlsson vid sin speceriaffär på Sjögatan 6. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Petrus Ohlsson vid sin speceriaffär på Sjögatan 6. Springsjasen till höger heter Nils August Vallström.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Medelpad var länge ett isolerat landskap med en befolkning som livnärde sig på jordbruk och fiske. Handel bedrevs mest av bönder på sedan länge etablerade marknader och så fortgick det under en lång period även efter staden Sundsvalls grundande 1621.

I slutet av 1600-talet påbörjades dock en kraftig utveckling av trävaruhandeln, med Sundsvall som centrum. De viktigaste exportprodukterna från distriktet var trävaror, järn och tjära, men genom handeln utvecklades även ett betydande skeppsbyggeri och rederiverksamhet. Sundsvall utvecklades nu till en viktig centralort inte bara för export utan även för import och vidaredistribution av de importerade varor som efterfrågades i området.

Jacob Polack, Sivert Bistedt och Peter Modeen tillhörde de entreprenörer som från 1720-talet och framåt engagerade sig i omfattande trävaruhandel och skeppsbyggeri. Det handelskapital som ackumulerades genom utrikeshandeln lade grunden till de industrianläggningar som började etableras från senare delen av 1700-talet – och till den skogsindustriella revolutionen efter 1850.

Företag och industrier

Sundsvalls affärshus och industriella tillgångar, utgiven 1920