Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Näringsliv

Petrus Ohlsson vid sin speceriaffär på Sjögatan 6. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Petrus Ohlsson vid sin speceriaffär på Sjögatan 6. Springsjasen till höger heter Nils August Vallström.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Medelpad var från början ett agrart samhälle med en befolkning som livnärde sig på jordbruk och fiske. Handel bedrevs mest av bönder på sedan länge etablerade marknader. Så fortgick det under en lång period även efter staden Sundsvalls grundande 1621. I staden utvecklades dock småningom näringar i form av hantverk och handel och från och med 1700-talet började det handlande borgerskapet på allvar utsträcka sin verksamhet till Medelpads landsbygd. Skogen och vattendragen fick därmed ett nytt, kommersiellt värde. Det handelskapital som ackumulerades genom en växande utrikeshandel lade grunden till de industriliknande anläggningar som började etableras från senare delen av 1700-talet och till den skogsindustriella revolutionen efter 1850.

Temat Näringsliv innehåller sidor som tematiskt belyser denna utveckling. De gör ingalunda anspråk på att vara fullständiga utan får ses som en introduktion till ämnesområden som var för sig är mycket omfattande.

Företag och industrier

Sundsvalls affärshus och industriella tillgångar, utgiven 1920