Karl Östman 1876-1953

Karl Östman Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Karl Östman
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Karl Östman föddes 1876 i Nätra socken i Ångermanland. Familjen flyttade till Sundsvall 1885 och när han var 11 år började han förvärvsarbeta vid sågverk, i flottning och med hamnarbete och andra arbeten i distriktet.

Östman debuterade 1909 med novellsamlingen Pilgrimer. Tidigare hade han skrivit noveller, artiklar och debattinlägg som publicerats i olika tidningar och tidskrifter. Han hämtade motiven ur egen arbetslivserfarenhet och ur livsvillkoren för människorna kring sågverken.  Karl Östman deltog aktivt i samhällsdebatten kring arbetsförhållandena inom industrierna.

Läs mer:

Karl Östman berättar om mobiliseringen vid första världskrigets utbrott 1914, intervju 1939 (ljud)

Karl Östman-sällskapet

Karl Östmans arkiv