Människor

Grupporträtt med oidentifierade människor. Fotograf: Maria Kihlbaum Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Grupporträtt med okända människor.
Fotograf: Maria Kihlbaum
Bildkälla: Sundsvalls museum

I Sundsvallsminnen kan du välja mellan flera olika sätt att söka information om den enskilda människan. Du söker i databasen och väljer vilken del du vill söka i. Den del som som heter ”Personsök” kan vara bra att börja med. Den består av personuppgifter registrerade ur olika arkiv som också ger olika information. Nedan presenteras de olika delarna:

Person innehåller främst uppgifter ur Sundsvalls stads kyrkböcker under 1800-talet. 

Sjömän har information ur Sundsvalls sjömanshus mönstringsliggare och innehåller framför allt uppgifter om sjömännens av- och påmönstring. En guldgruva för dig som söker uppgifter om sjömän.

Mantal innehåller uppgifter ur de mantalsuppgifter som sundsvallsborna lämnade under 1800-talet. Här finns personuppgifter men också uppgifter om boende och ägande. För närvarande finns endast uppgifter från 1845.

Läs mer:
Mantalslängder