Antikvariska rapporter

Gudmundtjärn
Fotograf: David Schreiner
Bildkälla: Sundsvalls museum

Sundsvall har flera byggnadsminnen, Sundsvalls teater, Hedbergska huset, Sveateatern, Galtströms bruk och Gudmundtjärn är några av dem. Alla är skyddade enligt kulturmiljölagen och planerade åtgärder kräver tillstånd av länsstyrelsen. Efter avslutat projekt redovisas arbetet i en rapport. I Sundsvallsminnens databas finns ett urval av de antikvariska rapporter som Sundsvalls museum har gjort under de senaste åren:

Hedbergska huset: Antikvarisk rapport

Galtströms bruk: Antikvariska rapporter och dokumentationer

Gudmundtjärn: Antikvariska rapporter och dokumentationer