Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Folkets Park

Moonlighters spelar på Folkets park i Sundsvall 1965. Fotograf: Bosse Ericsson, Norrlandsbild Bildkälla: Sundsvalls museum

Moonlighters spelar på Folkets park i Sundsvall 1965.
Fotograf: Bosse Ericsson, Norrlandsbild
Bildkälla: Sundsvalls museum

När folkrörelserna och föreningslivet tar fart på 1890-talet utvecklas nya former för nöjeslivet. Inom arbetarrörelsen vill man ha egna ställen att träffas på under enklare former och bestämmer själv. Sundsvalls arbetarekommun hyr sommaren 1902 en stenbacke väster om stan vid foten av Norra berget, den så kallade Stenbacksvreten, för att ordna fester och danser. Marken ägdes av Bryggeri AB Nordstjernan, och ett villkor var att de fick leverera alla förfriskningar till arrangemangen där. Endast läskedryck serverades, ingen alkohol. Söndagen den 13 juli 1902 invigdes Sundsvalls Folkets Park som en av de första i Norrland.

I början av 1903 undersöktes möjligheten att flytta festplatsen till den s k ”busbacken” intill Tivoli. Föreningen tyckte att den mark som hade hyrts föregående år låg för långt bort. Någon flytt av festplatsen blev det inte men däremot ett längre arrendekontrakt och verksamheten fortsatte på den gamla ”Stenhagen”. Man byggde dansbanor, och de utökas vartefter. En teaterscen var klar 1909. År 1913 köptes marken och följande år uppfördes den kafé- och serveringspaviljong som alltjämt finns kvar.

Danspaviljongen med de tre rotundorna, som än i dag är urskiljbara, byggdes år 1918. Här har flera generationer sundsvallsungdomar roat sig. På den gamla dansbanans plats byggdes en friluftsteater. Teaterverksamheten i Folkets Park kom under årens lopp att bli livaktig. Fram till mitten av 1900-talet var operetterna populära, och här uppträdde tidens främsta stjärnor.

I början av 1960-talet var det tal om att flytta Folkets Park till Norra stadsberget, men den blev kvar på sin plats. En omfattande utbyggnad och modernisering inleddes. Cafébyggnaden från 1914 upprustades 1979 och vinterbonades så att serveringen kunde hållas öppen året om. På 1980-talet revs friluftsteatern och på dess plats byggdes en större musikscen, Tonhallen, som invigdes 1987. Redan 1992 byggdes den till med nytt scenhus och repetitionslokaler för kammarorkestern. Under 1990-talet byggdes även en större utescen öster om folkparksområdet.

2015 såldes Folkets Park till fastighetsbolaget Norrlandspojkarna.