Energi och värme

Sundsvalls gasverk på 1920-talet. Bildkälla: Sundsvalls museum

Interiör från Sundsvalls gasverk på 1920-talet.
Bildkälla: Sundsvalls museum

Temat Energi och värme berättar om utvecklingen från gasverk till fjärrvärme.

Gasverket byggdes på den så kallade Sundmanska vreten bredvid ångkvarnen och provkördes den 5 december 1867. Det var en stor händelse och under hela kvällen vimlade det av folk på gator och torg som alla kom för att se det fantastiska gasljuset.

Länge fanns gasledningar endast i stenstaden och på Storgatans västra del. Först på 1920-talet drogs gasledningar även utanför stenstaden.

Sundsvalls elverk, ett lågspännings-kraftverk baserat på egen ångturbin, var i drift från 1891 men privata intressen drev redan under 1880-talet ett privat elverk och levererade belysningsström till staden. Ångturbinverket hade dock låg kapacitet och mindre än ett decennium efter elverkets driftstart måste man se sig om efter andra kraftkällor och en övergång från ångkraft till vattenkraft påbörjades.

Läs mer:
Energiförsörjning – anteckningar

Energi och värme – artikel