Carl Erik Hammarberg 1858-1938

Carl Erik Hammarberg Fotograf: Okänd Bildkälla: Medelpads Fornminnesförening

Carl Erik Hammarberg
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Medelpads Fornminnesförening

Carl-Erik Hammarberg föddes i Östersund 1858. Redan som 11-åring gav han sig ut på sjön för första gången, och tog så småningom sjökaptensexamen. Mellan 1881 och 1885 vistades Hammarberg i USA, därefter flyttade han till Sundsvall och drev under många år en herrekiperingsaffär. 1910 blev han medhjälpare till Olof Högberg vid Medelpads fornhem. Sex år senare utsågs Hammarberg till intendent.

Under signaturen Homo publicerade Hammarberg ett stort antal populärvetenskapliga artiklar, kåserier och dikter i både tidningar och tidskrifter.

Carl-Erik Hammarberg är kanske mest känd som Skvaderns upphovsman. 1918 beställde han en Skvader, gjord av en halv hare och en halv tjäder av konservator Rudolf Granberg.  1938 pensionerades Hammarberg från Medelpads fornhem och dog senare samma år, 80 år gammal.

 

Läs mer:
Skrivet om Carl Erik Hammarberg, förteckning
Skrivet av Carl Erik Hammarberg, förteckning