Spanska sjukan 1918

Notis ur Sundsvalls Tidning 24 augusti 1918

Sommaren 1918 nåddes Sundsvall av den svåra och ibland också dödliga influensan med namnet Spanska sjukan. Det började redan i juli då några enstaka sjukdomsfall rapporterades till stadens hälsovårdsnämnd. I augusti bröt sjukdomen ut ordentligt.

Hälsovårdsnämnden förstod genast allvaret i epidemin och ett intensivt arbete började för att informera allmänheten och begränsa spridningen. En av de första åtgärderna var att via stadens tidningar varna för deltagande i nöjestillställningar. En åtgärd som Hälsovårdsnämnden senare beskrev ”var av noll och intet värde”. Det verkade till och med ha varit fler än vanligt som roat sig på lokal. Men allmänheten krävde ändå kraftigare åtgärder och i slutet av augusti förbjöds offentliga nöjestillställningar av alla slag.

I slutet av september hade ett provisoriskt sjukhus inrättats i det gamla epidemisjukhuset och för att hjälpa dem som låg sjuka i sina hem anställde Hälsovårdsnämnen dessutom två extra sjuksköterskor. Ett omfattande hjälparbete gjordes också av frivilliga organisationer som Kvinnors uppbåd och Röda korset.

Hälsovårdsnämnden arbetade hårt för att hindra spridningen av influensan. Trots det rapporterades 2300 sjukdomsfall till medicinalstyrelsen. Men hälsovårdsnämnden visste också att det var en siffra i underkant och beräknade att ungefär 2/3 av stadens befolkning hade varit sjuka.

I början av 1919 minskade antalet sjukdomsfall. I mars och april ökade antalet sjuka för att sedan bli mer normalt under resten av året.

Läs mer:
Artiklar i databasen, länk