Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Tro och andlighet

Insamling till Frälsningsarméns julbespisning för fattiga familjer. Bildkälla: Sundsvalls museum

Insamling till Frälsningsarméns julbespisning för fattiga familjer.
Bildkälla: Sundsvalls museum

Vid mitten av 1800-talet började den inomkyrkliga nyandligheten ta sig nya friare uttryck. Man bröt mot konventikelplakatet som förbjöd gudstjänster utan närvarande präst och de första fria församlingarna bildades.

Den första baptistförsamlingen i landet bildades 1848 i Halland och Sundsvall fick sin första baptistförsamling 1855, vilken fortfarande är aktiv.

Statskyrkan organiserade en inomkyrklig väckelserörelse när man 1856 startade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, ur vilken Svenska Missionsförbundet växte fram efter en utbrytning 1878. Redan året innan bröt sig Brödraförsamlingen här i Sundsvall ut ur EFS och anslöt sig 1878 till Missionsförbundet. Året därpå startade den första metodistförsamlingen i området.

1885 etablerades den då unga Frälsningsarmén i Sundsvall och när man tjugo år senare, 1905, efter en inre strid startade den Svenska Frälsningsarmén skedde detta i Sundsvall. Pingströrelsen startade 1913 när Filadelfiaförsamlingen i Stockholm uteslöts ur Baptistsamfundet, men det dröjde ytterligare tio år innan den första pingstförsamlingen bildades i Sundsvall.

Läs mer:
”Våra kyrkor och kapell” publicerad i Sundsvalls Tidning 1943-1947 – artikelserie