Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Föreningsliv

Fotografi från ett möte med bland annat Edvard Lilo. Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland.

Fotografi från ett möte med bland annat Edvard Lilo.
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland.

Under andra halvan av 1800-talet skedde en samhällsomvandling av dittills okänd art och Sundsvallsdistriktet var ett av de hetaste områdena i landet. Befolkningen mångdubblades på några decennier, nya näringar gjorde sina insteg och gamla försvann. Den gamla årstidsbundna lunken i bondesamhället ersätts av ett nytt tempo i sågverkssamhällena ute vid kusten. Man är inte längre bunden till den fäderneärvda jorden och rörligheten bland människorna ger förutsättningar även för en tankens rörlighet – individen som självständigt kan skapa egna nya ideal föds.

Som en del av allt detta växer de stora idéburna folkrörelserna fram och spelar en väsentlig roll i gestaltandet av det nya samhället. Föreningslivet är förvisso ett kollektivt liv, men man söker sig dit av egen fri vilja, som individ.

Den industriella revolutionen och folkrörelsernas framväxt blir varandras förutsättningar.