Allmänna Norrländska Industri- och Lantbruksutställningen 1882

Sommaren 1882 visades den ”Allmänna Norrländska Industri- och landtbruksutställningen” i Sundsvall. Utställningsområdet hade snickarglada utställningspaviljonger med imponerande ytor. Huvudbyggnaden, som innehöll industriutställningen låg på Finntorget vid Selångersåns södra strand. Strax väster därom låg Konstpaviljongen. Norr om Selångersån fanns lantbruks- och husdjursutställningarna. För en nordisk frökongress hade en stor fröutställning anordnats i en särskild paviljong intill dåvarande järnvägsstationen.

Vid invigningen av utställningen påpekade landshövding Gustaf Ryding Sundsvalls ringa intresse för konst. Han sa att Sundsvall som bekant inte var ”en särskild tillflyktsort för konsten eller för att synnerligen uppmuntra densamma”, vilket han menade att Härnösand var. Utställningen gav dock mersmak för konst och blev en språngbräda för många konstnärer.

Läs mer:
Utställningen 1882 – artikel
Utställningen 1882 – minnen

Plan och program för utställningen