Svenska kyrkan

Den nybyggda Gustav Adolf kyrkan med Flickskolan och Kronohäktet i bakgrunden. Bildkälla: Sundsvalls museum.

Den nybyggda Gustav Adolfskyrkan med Flickskolan och Kronohäktet i bakgrunden.
Bildkälla: Sundsvalls museum.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka som var statskyrka i Sverige från år 1536 då Sverige reformerades fram till år 2000 då den separerades från svenska staten. På lokal nivå är Svenska kyrkan indelad i församlingar som har geografiska gränser, man är alltså medlem i den församling inom vilkens gränser man är folkbokförd. Svenska kyrkans församlingar användes även inom folkbokföringen fram till den 1 januari 1916, då Sverige i stället fick distrikt.

Församlingarnas arkiv förvaras av Landsarkivet i Härnösand. De äldre handlingarna (äldre än 70 år) finns digitaliserade och publicerade på Internet.

Medelpad har genom åren haft följande församlingar:  Alnö, Attmar, Borgsjö, Galtström (bruksförsamling), Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Lagfors (bruksförsamling), Liden, Ljustorp, Lögdö, (bruksförsamling), Njurunda, Selånger, Skön, Skönsmon, Stöde, Sundsvalls Gustav Adolf, Svartvik, Sättna, Timrå, Torp, Tuna och Tynderö.

Läs mer:
”Medelpadskyrkor” publicerad i Sundsvalls-Posten 1934-1935 – artikelserie