Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Missionsförsamlingar

Betlehemskyrkan vid Köpmangatan 17, år 1916. Bildkälla: Sundsvalls museum

Betlehemskyrkan vid Köpmangatan 17, år 1916.
Bildkälla: Sundsvalls museum

Statsmakten hade en hel arsenal av repressiva medel att sätta in mot de så kallade dissenterna (frikyrkoanhängarna). Man behövde även en mjukare linje, man behövde så att säga möta de väckta på deras egen planhalva. Lösningen på detta kom 1856 med bildandet av EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) – en organiserad inomkyrklig väckelse där man nyttjade statskyrkans sakramenten (dop och nattvard).

Svenska Missionsförbundet grundades 1878 av PP Waldenström, tidigare verksam inom EFS, men som pga olika uppfattning i försoningsläran och nattvarden lämnade EFS. Waldenström hade under ett decennium varit en av de ledande inom EFS och bland annat varit redaktör för deras tidskrift Pietisten.

Den 7 maj 1877 bildades Sundsvalls och Skönsmons brödraförening. Vid starten anslöt sig 21 troende personer från Sundsvall, Mon och Kubikenborg och de norska predikanterna Peder Tallaksen och Peder Taansberg anställdes. Vid årsmötet den 5 mars 1882 togs beslutet att dela upp föreningen i två församlingar. Den ena fick namnet Sundsvalls Brödraförening och den skulle verka inom staden. Till pastor och föreståndare kallades Johannes Hellgren.

Den 10 september 1882 invigdes Betlehemskapellet som församlingen uppfört i hörnet av Köpmangatan och Skolhusallén. Stadsbranden 1888 förstörde kapellet men det restaurerades och kunde åter tas i bruk på våren 1889.

Nya medlemmar började söka sig till föreningen. År 1895 var församlingen som störst med 456 medlemmar. Det ökade antalet medlemmar medförde att kapellet började bli i minsta laget. Man var till sist tvungen att besluta om att bygga ut det egna kapellet eller att bygga ett helt nytt. Resultatet blev att församlingen gjorde ett byte med Sankt Johanneslogen Bifrost i Sundsvall. Bifrost tog över det gamla kapellet och Brödraförsamlingen fick i gengäld ett tomtområde i hörnet av Köpmangatan och Thulegatan samt 21 000 kronor. På ett församlingsmöte den 15 februari 1915 beslutades att den nya byggnaden skulle få namnet Betlehemskyrkan samtidigt som stadsarkitekt Källanders byggnadsritningar godkändes.

Den 12 april 1915 började den nya kyrkan att byggas och den 24 september 1916 skedde invigningen. Den totala kostnaden för kyrkobygget tillsammans med inventarier uppgick till 182 227,54 kronor.

Inom församlingen har ett antal övriga föreningar bildats. Av alla dessa kan nämnas en jungfruförening med egen förvaltning och styrelse som bildades redan 1884. Den bedrev under många år en omfattande sjömansmission. En ungdomsförening bildades 1901 som 1932 köpte sommarhemmet Petersvik, som tidigare tillhört K.F.U.M. En juniorförening kom till stånd 1916 och en musikförening 1911. Allt sedan starten har även församlingen haft en kör och syförening.

År 1910 ändrades namnet till Sundsvalls Brödraförsamling och från och med 1942 heter den Sundsvalls Missionsförsamling. Föreningen har under hela sin verksamhet varit ansluten till Svenska Missionsförbundet. För närvarande är den ansluten till den nya kyrkan Gemensam Framtid som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Läs mer:
Missionsförsamlingar – artiklar