Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

KFUM:s scoutkår i Sundsvall

KFUM:s scoutkår i Sundsvall

KFUM:s scoutkår i Sundsvall.
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland, KFUM:s scoutkår i Sundsvalls arkiv

KFUM i Sverige (Kristliga föreningen unga män) tog 1908 upp scouting i sin verksamhet. I Sundsvall ska den första scoutinvigningen ha ägt rum den 11 mars 1911. Därför räknar KFUM:s scoutkår i Sundsvall detta datum som sin födelsedag. Sommaren samma år höll kåren sitt första scoutlägret ute på Skatan. År 1912 startades en scoutorkester inom föreningen som en tid också var den största i Sverige. Orkester var dock tvungen att nedläggas 1916.

1919 gjords en insamling till förmån för nödlidande Wienbarn då pengar, kläder och matvaror insamlades. Året därpå skedde en liknande insamling, denna gång för sibiriska krigsfångar.

1920 var ett svårt år för kåren då kårchefen samt fyra avdelningschefer slutade för att starta en ny scoutkår, Sundsvalls scoutkår av sveriges scoutförbund. Den nystartade kåren kom till stor del att bestå av scouter från KFUM:s kår. Föreningen kämpade dock vidare och kunde leva kvar.

Den 21 november 1926 firade föreningen sitt 25-årsjubileum i Sundsvalls kyrka. Högtidstalare var ingen mindre än KFUM:s i Sveriges ordförande prins Oskar Bernadotte.

I slutet av år 1932 köptes en tomt ute vid Östtjärn i Tuna socken där scoutkåren uppförde en scoutstuga, Östtjärnsstugan. Den invigdes den 12 november 1933.

KFUM:s och KFUK:s scoutförbund slogs samman från och med den 1 juli 1960. Så skedde även med pojk- och flickscoutkårerna i Sundsvall.

Läs mer:
KFUM:s scoutkår i Sundsvall, arkiv
KFUM-KFUK:s scoutkår i Sundsvall, arkiv
KFUM: scoutkår i Sundsvall, artiklar