Arkiv och handlingar

Sömmerskan Brita Erikssons ansökan om hjälp efter branden 1888. Källa: Nödhjälpskommitténs arkiv

Sömmerskan Brita Erikssons ansökan om hjälp efter branden 1888.
Källa: Nödhjälpskommitténs arkiv

Dokument som på olika sätt berättar om branden finns främst i magistratens och de kommunala nämndernas arkiv. Du kan ta del av dem på Landsarkivet i Härnösand (magistraten) eller Medelpadsarkiv (de kommunala nämnderna och Nödhjälpskommittén).

Nödhjälpskommittén bildades efter branden och hade till uppdrag att förvalta och fördela pengar, kläder, matvaror med mera som kom från hela landet. Kommittén uppförde också tält och baracker, ordnade ångkök och sjukvård. Större delen av de ansökningar som kom in finns bevarade och är möjliga att ta del av i Sundsvallsminnen.

I Carl Oldes arkiv finns brev som beskriver branden och de följande dagarnas kaos.

Mer om branden 1888:
Barbro Anderson: Hela staden brinner – Sundsvall den 25 juni 1888.  Om arkivförluster m m – artikel

Nödhjälpskommittén – historik, arkiv
Carl Olde – arkiv