Branden 1888

Efter stadsbranden 1888, Kyrkogatan österut.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

”Hela staden brinner. Hård nordvestlig storm. Militär handräckning begärd från Östersund”

Det är måndagen den 25 juni 1888 och Sundsvalls borgmästare Rudolf Björk telegraferar ovanstående till länsstyrelsen i Härnösand. Omkring kl. 12.30, har det börja brinna i en byggnad vid Selångersån och elden sprider sig snabbt i den hårda vinden. När kvällen kommer är så gott som hela Sundsvall förvandlat till aska och omkring 9000 människor har förlorat sina hem.

Via länkarna till vänster kan du fördjupa dig i dokument, artiklar och fotografier. Dessutom finns här minnen från sundsvallsbor som aldrig glömde dagen då Sundsvall brann.

Läs mer:
Barbro Anderson: Hela staden brinner – Sundsvall den 25 juni 1888 – artikel