Helge Höglund 1903-1970

Helge Höglund Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls Tidning

Helge Höglund
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls Tidning

Helge Höglund arbetade som intendent vid Medelpads Fornhem på Norra Berget i fyra år innan han började på Sundsvalls-Posten där han bland annat skrev de omtyckta notiserna Sundsvall för 50 år sedan.

Från 1961, fram till sin pensionering 1970, arbetade han på Sundsvalls Tidning som arkivarie och redaktör.
 
Helge Höglund hade ett stort intresse för Sundsvalls historia. På Sundsvalls Tidnings kultursida var han en uppskattad medarbetare och han skrev åtskilliga lokalhistoriska artiklar. Flera av hans artikelserier resulterade också i böcker där boken Hus och människor blev den största framgången.
 
Helge Höglund var också en uppskattad föreläsare. 1963 tilldelades han Sundsvalls stads kulturstipendium och 1968 utmärkelsen Skvadern (av Föreningen Skvadern för medelpadsstudenter i Stockholm).

Läs mer:
Skrivet av Helge Höglund, förteckning
Helge Höglunds arkiv