Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Om Sundsvallsminnen

I Sundsvallsminnen kan du söka information och källmaterial om det historiska Sundsvallsområdet. Du kan söka bland de ämnen som intresserar dig genom att navigera i olika teman. Genom att söka på webbplatsen och i databasen kan du finna mer information om människor, företag och föreningar. Här hittar du även dokument i form av texter, bilder och registeruppgifter.

De huvudsakliga källorna till Sundsvallsminnen är Sundsvalls kommunarkiv, Föreningsarkivet Västernorrland, Sundsvalls museum, Demografiska databasen vid Umeå universitet, SCA Merlo arkiv och Sundsvalls Tidning.

Sundsvallsminnen ägs och drivs av Sundsvalls kommun. Portalen utvecklades åren 2000-2005 främst med stöd av EU och Mål-1-medel inom landstingets ramprogram ”Industrisamhällets kulturarv” (ISKA), men även med stöd av näringslivet och Demografiska Databasen vid Umeå universitet.
 
Det är vår förhoppning att Sundsvallsminnen ska bli en resurs för vår region – inte bara för oss som verkar här utan för alla som är intresserade av områdets historia.

Läs mer:
Slutrapport från projektet 2003-2005
Vårt dokumentära kulturarv – idéer i anslutning till projektet Sundsvallsminnen – artikel