Karl Johan Rådström 1893-1958

Karl Johan Rådström föddes i Sundsvall 1893. Studerade i Uppsala 1913-1915.
Rådström var anställd hos Åhlén & Åkerlund där han startade Sveriges författareförenings inspelningar av ”Svenska diktarröster” 1930. Han var också redaktör för ”All världens berättare” under åren 1945-1952.

Rådström använde även pseudonymen Holger Ekeland.

Romanen ”Vänskapsgatan” utspelar sig i sundsvallsmiljö. Författaren publicerade 1945 en artikel om romanen med titeln ”Sanning och dikt i en sundsvallsroman”.